Artikelversion 2020.99.0

Globala villkor för Laddningsbonus

Med verkan från och med:

Publicerad:

Villkor för Laddningsbonus

Volvo Car Corporation, ett svenskt företag med organisationsnummer 556074-3089, och adress 405 31 Göteborg, vill tillsammans med sina närstående bolag och samarbetspartners ("Volvo Cars" eller "vi", "oss" eller "vår") ge dig en laddningsbonus för din användning av ditt Volvo Cars-fordon ("Laddningsbonusen").

På vissa marknader kommer ett närstående bolag till Volvo Car Corporation vara den juridiska person som tillhandahåller Laddningsbonusen. Vi meddelar dig om detta gäller för din Laddningsbonus.

Laddningsbonusen är endast tillgänglig på vissa marknader.

Så här gör du för att delta

För att ta del av Laddningsbonusen måste du:

 • godkänna dessa villkor för Laddningsbonus och Volvo Cars villkor för tjänster innan Bonusperioden börjar.
 • ha ett Volvo ID, en aktiv prenumeration på Volvo On Call och aktivera funktionen "förarjournal" i Volvo Cars-appen.
 • vara ägare eller huvudansvarig förare av det fordon som Laddningsbonusen gäller.
 • för privatpersoner, vara minst 18 år gammal.
 • vara bosatt eller medborgare inom den marknad där den Kvalificerade Laddhybriden är registrerad.
 • äga eller använda den Kvalificerade Laddhybriden under hela Bonusperioden.

Laddningsbonusen gäller inte för korttidsuthyrning eller för anställda, leverantörer eller deras familjemedlemmar som arbetar på Volvo Cars eller dess närstående bolag.

På vissa marknader kan du behöva interagera med ett specifikt Volvo Cars-bolag eller ett nätverksbolag för att följa tillämplig lokal lagstiftning.

Ytterligare marknadsspecifika villkor kan komma att publiceras vid ett senare tillfälle och då innehålla mer detaljerad information om hur Laddningsbonusen fungerar.

Hur fungerar Laddningsbonusen?

Definitioner som används i dessa Villkor för Laddningsbonus:

 • "Laddningsbonus" betyder ett belopp som beräknas genom att multiplicera det antal kilowattimmar, upp till högst 3 000 kWh, som används i den Kvalificerade Laddhybriden under Bonusperioden med det Genomsnittliga Konsumentpriset för El i Sverige.
 • "Genomsnittligt Konsumentpris för El" betyder det elpris som konsumenter debiteras per kWh, som fastställs av Volvo, baserat på offentliga informationskällor, och som är fast under Bonusperioden.
 • "Kvalificerade Laddhybrider" betyder alla Volvo Cars laddhybrider som är beställda, eller när det gäller Care by Volvo abonneras på, efter Moment 2 (16 oktober 2019) och före (30 september 2020) eller ett senare datum om det utökats av Volvo Cars.
 • "Huvudansvarig förare" definieras i Villkor för Volvo Cars Tjänster, vilket även ska inkludera en prenumerant via Care by Volvo för dessa villkor för elbonus.
 • "Bonusperioden" betyder en period om högst 12 månader från att den Kvalificerade Laddhybriden för första gången används efter att Volvo Cars-appen har uppdaterats så att den inkluderar elanvändning samt övervakningsverktyg.

Du kan använda din Volvo Cars-app för att se hur mycket el din Kvalificerade Laddhybrid förbrukar och få en uppskattning av storleken på Laddningsbonusen vid den aktuella tidpunkten. Det faktiska och slutgiltiga beloppet för Laddningsbonusen bestäms av Volvo Cars.

Volvo Cars kan genom att använda uppkopplade tjänster i din Kvalificerade Laddhybrid registrera elförbrukningen och rapportera dessa data till dig via Volvo Cars-appen. Innehållet som registreras i förarjournalen är bara en indikation på, och inte en perfekt avläsning av, den faktiska elförbrukningen, och denna tjänst tillhandahålls i befintligt skick, utan någon form av garanti att den är tillgänglig, säker eller felfri, inte heller beträffande dess kvalitet, exakthet, lämplighet, sannhet, fullständighet eller tillförlitlighet.

Volvo Cars kräver en skälig period efter Bonusperiodens slut för att bearbeta och analysera uppgifterna i förarjournalen innan Laddningsbonusen kan utbetalas. Betalningen av Laddningsbonusen kan omfattas av tredje parts specifika villkor.

All elektricitet som förbrukas medan du har inaktiverat förarjournalen under hela eller del(ar) av Bonusperioden exkluderas från Laddningsbonusen.

Laddningsbonusen är inte överlåtbar och är inte tillgänglig om fordonet säljs till en tredje part eller en andra ägare under Bonusperioden, eller för Care by Volvo, om abonnemanget löper ut eller avslutas under Bonusperioden. Om mer än ett Volvo ID är anslutet till den Kvalificerade Laddhybriden kommer endast en Laddningsbonus att betalas ut.

Företagsbilar och tjänstebilar

Ägare till en flotta av företags- eller tjänstebilar ansvarar för alla avtal denne sluter med användare av dess fordon vilka är Kvalificerade Laddhybrider. Laddningsbonusen kommer att betalas ut till den Huvudansvariga Förare som har en Volvo Cars-app kopplad till den Kvalificerade Laddhybriden. Varje Huvudansvarig Förare som vill ta del av Laddningsbonusen är ansvarig för att se till att de har erforderligt tillstånd att ansluta den Kvalificerade Laddhybriden till Laddningsbonusen. Detta inkluderar tillstånd från arbetsgivare, försäkrings- eller leasingföretag men kan även vara andra tillstånd. Underlåtenhet att efterleva dessa förpliktelser leder till att rätten till bonus går förlorad.

Ansvarsfriskrivning och ansvar

Volvo Cars vidtar affärsmässigt rimliga åtgärder för att säkerställa att Laddningsbonusen är tillgänglig för alla berättigade kunder. Vi avsäger oss allt ansvar i händelse av att Laddningsbonus inte är tillgänglig och för skador som drabbat en Huvudansvarig Förare i samband med Laddningsbonusen.

Volvo Cars förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett anledning och utan ansvar för att så sker, utan föregående meddelande dra tillbaka eller ändra dessa Villkor för Laddningsbonus.

Integritet

Din och alla andra kunders integritet är något som är av största vikt för oss. Din användning av Laddningsbonusen omfattas av Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.

Om du har några frågor beträffande Laddningsbonus, kontakta oss på: