Så är det att jobba på Volvo Cars

Vad roligt att du vill veta mer om hur det är att arbeta på Volvo Cars. Vi är ett av Sveriges största företag sett till antalet medarbetare. Hos oss arbetar cirka 23.000 personer på våra kontor och i våra fabriker. Här nedan kan du läsa mer om livet på Volvo Cars samt få en inblick i varför det är spännande att arbeta hos oss.

Vårt syfte

Bilindustrin, våra produkter och vårt företag genomgår stora förändringar och det är en spännande utveckling att vara en del av. Vi påverkas av och agerar på stora industritrender såsom elektrifiering, autonom körning, delad mobilitet och uppkopplade tjänster - och som medarbetare hos oss ges du möjlighet att få vara med och påverka hur framtidens mobilitetslösningar kommer att se ut och fungera!

Vi utvecklar våra bilar och tjänster med syftet att ge människor frihet att röra sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Personligt för oss handlar om att utveckla personliga och lyxiga produkter som gör livet enklare för människor. Hållbarhet innebär att vi har stark etik som genomsyrar allt vi gör, och att vi arbetar för att skydda vår planet. Säkerhet i sin tur handlar om att hålla utveckla teknologi för att skydda människor i och runt våra produkter. Vi letar ständigt efter nyfikna individer som vill vara med och bidra till vårt syfte.

 

Vår klimatplan

Volvo Cars har en av de mest ambitiösa klimatplanerna inom bilindustrin. Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp per bil med 40 procent från år 2020 till år 2025, ett första konkret steg mot vårt långsiktiga mål att bli klimatneutrala till år 2040. Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig från produkt och produktion till vår bredare verksamhet, vår leveranskedja och genom vår strategi för återvinning och återanvändning av material. 
 

Vår hållbara arbetsplats

Hållbarhetsarbetet på Volvo Cars involverar även vår arbetsplats. För att kunna attrahera nya kollegor och samtidigt kunna engagera och motivera nuvarande medarbetare är det viktigt för oss att erbjuda en arbetsplats som får människor att må bra och känna att de kan prestera och utvecklas. Vi erbjuder en arbetsplats som främjar kreativitet, innovation hälsa och välmående. 

Vi erbjuder våra medarbetare ett stort urval av restauranger och caféer som serverar god och nyttig mat med ett genomgående hållbarhetstänk. Vi driver även initiativ för att främja våra medarbetares välmående. Att våra medarbetare mår bra mentalt, socialt och fysiskt är av yttersta vikt för oss.

 

Vår kultur

På Volvo Cars är vi stolta över vår företagskultur som präglas av nyfikenhet, samarbete och en vilja att påverka och göra skillnad. För att bli en del av vårt team är det viktigt att du förstår vår kultur och lever i enlighet med denna. Kulturen är inget abstrakt hos oss, utan det handlar om konkreta beteenden såsom att vi delar kunskap mellan olika kompetensområden, vi ger och begär feedback, och att vi tar ett personligt ansvar för vårt eget lärande och utveckling.

Vår mångfald

Vi vet att en grupp människor med olika bakgrund, intressen, ålder och utbildning är mer kreativ och nyfiken än en generisk grupp. Vi vet också att olika typer av medarbetare hjälper oss förstå vårt samhälle och världen vi lever i bättre, vilket i sin tur hjälper oss att utveckla produkter som lever upp till våra kunders krav. Eftersom vi vet de positiva konsekvenserna som mångfald bär med sig är det viktigt för oss att anställa olika typer av människor med olika profession, kultur, intressen och kunskap.

Vi har högt ställda mål när det kommer till mångfald i vår rekrytering. Till exempel har vi mål på andelen kvinnliga ledare i vår organisation och andelen ledare med internationell bakgrund. Målen är satta enligt rekommendation från Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling. Specifikt är det mål nummer 5 (Jämställdhet) och 10 (Minskad ojämlikhet) som vi arbetar aktivt med. 

Läs mer om FNs hållbarhetsmål här.

Vårt ledarskap

På Volvo Cars handlar ledarskap om att inspirera och stödja människor. Vi tror på att leda med exempel och har en ledningskultur baserad på öppenhet, rättvisa och dialog. Våra ledare plockar fram det bästa hos våra medarbetare och peppar dem till att möta nya utmaningar med självförtroende. 

Våra förmåner

På Volvo Cars arbetar vi enligt rådande kollektivavtal och kan erbjuda följande förmåner för dig som är anställd: 

Förmån vid köp och ägande av Volvo-bil
Du som Volvo Cars-anställd har rätt att köpa en ny eller begagnad Volvo till rabatterat pris. Detta kan finansieras på gynnsamma villkor. 

Care by Volvo-bilerbjudande för medarbetare 
Som tillsvidareanställd på Volvo Cars har du möjligheten att ha två bilar genom ett subventionernat erbjudande via Care by Volvo. Du välja att vara testförare för en av bilarna, och genom att testa bilens funktioner hjälper du oss att förbättra våra produkter och tjänster.

Flextid
Vi tillämpar flexibel arbetstid. Som anställd kan du flytta dina arbetstimmar inom vissa gränser om det passar dina arbetsuppgifter. Plus¬ och minustid sparas i en tidbank som du sedan har till ditt förfogande.

Jobba hemifrån
Om det passar dina arbetsuppgifter och personliga omständigheter kan du ha möjligheten att utföra delar av ditt arbete hemifrån.

Semesterersättning 
Betald semester redan från start. Trots att du som nyanställd ännu inte arbetat den tid som krävs för denna förmån, får du möjlighet till betalda semesterveckor redan under ditt första anställningsår.

Extra föräldraersättning 
Som anställd får du extra kompensation under din föräldraledighet. Det är ett tillägg till den vanliga föräldraersättningen du får från Försäkringskassan.

Arbeta deltid efter 60 
Om du är äldre än 60 år och det passar dina arbetsuppgifter och personliga omständigheter har du möjligheten att arbeta deltid om du så önskar.

Friskvård 
Som anställd får du varje år ett friskvårdsbidrag som du kan använda till nästan vilken typ av friskvårdsaktivitet som du vill. Du har många olika aktiviteter att välja mellan. 

Företagshälsovård 
Våra företagshälsovårdsteam har läkare, sjuksköterskor, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer till ditt förfogande. Som anställd är du berättigad till företagshälsovårdens tjänster för att få hjälp med arbetsrelaterad medicinsk behandling och rehabilitering. 

Bonus
Som medarbetare hos Volvo Cars deltar du i vårt bonusprogram. Om företaget når bonusmålen utbetalas den fördefinierade utdelningen.

Pensionssparande 
Som anställd är du berättigad till tjänstepension – både de kollektivavtalade ITP eller Avtalspension SAF/LO och dessutom vår extrainbetalning till Volvos Företagspension.

Privata frivilliga gruppförsäkringar
Med en personligt anpassad gruppförsäkring får du ett bra skyddsnät till en rimlig kostnad. Nyanställda omfattas av gruppförsäkringens grundskydd de tre första anställningsmånaderna. Därefter får du välja om du önskar fortsätta med försäkringarna och betala månadspremierna.

Vänligen observera!
Förmånerna som beskrivs ovan är de som erbjuds Volvo Cars anställda i Sverige. Dessa fördelar kan variera över tid och se olika ut beroende på medarbetarens individuella situation och arbetsuppgifter.

Våra utmärkelser som attraktiv arbetsgivare

Volvo Cars är otroligt stolta över att ha blivit korade till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare ett flertal gånger de senaste åren. Nedan ser du några av de priser och utmärkelser som vi är extra glada över att ha mottagit. Klicka på symbolerna för att läsa mer om respektive utmärkelse.

Universum

Topp 3 Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstudenter och topp 10 bland IT-studenter och ekonomstudenter 2020, Universum.

Universum World 2019
Universum

Topp 40 världens mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörs- och IT-studenter 2019, Universum.

Karriärföretagen

Utmärkelse för arbetsgivare i Sverige som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och young professionals.

Randstad

Topp 3 Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2019, Randstad Employer Brand Research.

Academic Work

Topp 10 Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland young professionals 2019, Academic Work Young Professional Attraction Index.

Unionen

Guldnappen: Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats 2017, Unionen.

Mitt Liv
Mitt liv

Mitt Liv Förebild 2018: För kreativt och nytänkande arbete med mångfalds- och jämställdhetsfrågor som gett resultat på arbetsplatsen.