IntelliSafe Assist

System som assisterar föraren

En hjälpande hand när du behöver det

Kör med säkerhet

IntelliSafe Assist är en sammansättning av en rad smarta funktioner som assisterar dig när du kör. Funktionerna underlättar för dig i vardagliga trafiksituationer så att du kan fokusera på att njuta av din körning. IntelliSafe Assist innehåller adaptiv farthållare, Pilot Assist, Curve Speed Adaptation och Distance Alert. Läs mer om funktionerna nedan. 

Pilot Assist

Pilot Assist, tillsammans med den adaptiva farthållaren, hjälper dig köra smidigare och jämnare så att du kan slappna av mer i trafiken. Funktionen anpassar sig efter hastigheten efter framförvarande fordon samtidigt som den håller dig tryggt i mitten av ditt körfält. Pilot Assists styrhjälp är aktiv i upp till 130 km/h och kan underlätta körning både i tät trafik och på motorväg. Tillsammans med Queue Assist håller ett konstant avstånd till framförvarande fordon i täta köer eller långsamt trafik. Pilot Assist är också sammankopplad med navigeringssystemet vilket betyder att systemet kan förutse svängar och hjälpa dig ta kurvor bättre. För att använda Pilot Assist måste du ha en hand på ratten. 

Adaptiv farthållare

Den adaptiva farthållaren hjälper dig att hålla ett säkert avstånd för framförvarande fordon hela tiden, även när du har farthållaren aktiverad. Ställ in ett tidsavstånd till bilen framför dig och låt systemets radarsensorer känna av när du kommer för nära bilen framför dig eller om den saktar in. Din Volvo anpassar då din hastighet och håller dig hela tiden på ett tryggt avstånd. Så fort bilen framför gasar igen eller vägen blir fri framför dig så återgår farthållaren till din bestämda hastighet igen. Den adaptiva farthållaren är aktiv i hastigheter upp till 200 km/h.

Distance Alert

Om den adaptiva farthållaren är avaktiverad, och du kommer för nära ett fordon framför dig så varnar Distance Alert och och påminner dig om att hålla ett säkert avstånd.