Urban design

Den förändring som sker när det kommer till personlig mobilitet kommer att ställa nya krav på infrastruktur och stadsplanering. Med nya mobilitetslösningar kommer behovet av parkeringsplatser att minska och utrymmet för boende, handel och fritidsaktiviteter att öka.