Nollvision

Drivs av att rädda liv

Med vår grundares ord: ”Bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är, och måste alltid vara, säkerhet.” Dessa värden har aldrig förändrats, och 2008 presenterade vi vår vision – som är att 2020 ska ingen skadas allvarligt eller omkomma i en ny Volvo.

Med säkerheten som ledstjärna – Volvos historia

Att skydda människor och förbättra deras liv har och kommer alltid att vara en del av Volvo Cars DNA. Nästa steg på vår resa är Vision 2020.

Tryggandet av vår framtid

På Volvo kan vi inte acceptera att 1,3 miljoner människor världen över dör i trafikolyckor varje år. Vision 2020 är vårt sätt att skapa mer hållbara persontransporter. Det är en viktig beståndsdel av vårt ramverk för hållbarhet, som beskriver hur vårt företag skyddar människor och vår omvärld, såväl nu som i framtiden.