Teknik

Att utforska framtidens smarta städer

I dag när städerna är smartare än någonsin och information och kommunikationsteknik är integrerad i vardagen för att göra den säkrare, enklare och bekvämare. Var passar din Volvo in i denna nya värld?

En sensor i taget

Experterna förutspår att nästan 70 % av världens befolkning kommer att bo i stadsområden år 2050. För att klara kraven som en så storskalig urbanisering kommer våra städer inte bara behöva bli större, de måste även bli smartare och effektivare. Långsiktiga lösningar på morgondagens utmaningar såsom trafikstockningar och luftföroreningar måste presenteras redan nu. Samtidigt är upptäckten av nya sätt att använda energin och ytorna runt oss viktigare än någonsin.

Arbetet med att tackla morgondagens problem med hjälp av teknik har redan startat, en sensor och en mjukvara i taget. Smart gatubelysning gör nu att lokala myndigheter kan fjärrstyra och övervaka gatlyktorna. Detta är inte bara en effektiv energisparare eftersom det betyder att belysningen kan dimras vissa tidpunkter på dygnet. Det gör det även möjligt för teknikerna att lokalisera och reparera fel snabbt och effektivt. Snart kommer det att finnas en sensor på plats som är utformad för att hantera i stort sett alla situationer. Den kan lokalisera och hantera storskaliga problem, såsom övervakning av vattenläckor och därefter stänga av rören automatiskt, eller helt enkelt skicka information till de lokala myndigheterna när en soptunna behöver tömmas. Det är bara en tidsfråga innan en smart lösning är på plats.

”I dag är det bästa sättet för att få ut det mest möjliga av våra bilar att koppla upp oss mot omgivningen och samarbeta med människorna som finns runt oss.”

Dela vägar, dela information

Var passar våra bilar in i denna smarta nya miljö? Förr var antingen städerna utformade för våra bilar, eller så var våra bilar utformade efter våra städer. I dag, då de smarta städernas tidsålder närmar sig, är emellertid det bästa sättet att få ut det mesta möjliga av våra bilar att koppla upp oss mot omgivningen och samarbeta med människorna som finns runt oss. Volvo Cars arbetar för närvarande med att ta fram ett stort antal innovativa lösningar baserade på konnektivitet, autonom körteknik och elektrifiering, med målsättningen att öka trafikflödet, reducera luftföroreningar och förbättra den generella livskvaliteten i framtidens smarta städer.

För närvarande utvecklar vi flera uppkopplade biltjänster som skulle kunna använda tillgänglig data i bilen och Volvo Cloud. Dessa tjänster är unikt designade för att kunna arbeta med teknik för smarta städer och kan användas för att förbättra trafikflödet genom att optimera trafikljus och hastighetsbegränsningar, liksom att erbjuda förslag på nya rutter baserat på trafikuppdateringar i realtid. Annan viktig information kan också delas, som varningar i realtid om farligt väder, farliga vägförhållanden eller farlig körning av andra trafikanter. Uppkopplade bilar kan till och med upptäcka och informera andra förare om vägar med halka innan informationen delas med uppkopplad gatubelysning, som då kan lysa upp farliga vägar med hjälp av en annan färg för att varna andra förare om möjlig fara längre fram.

Vad väntar i framtiden?

Det är inte bara uppkopplade bilar som har potential att förändra stadskörningen i framtiden, även självkörande bilar har en viktig roll att spela. Volvo Cars samarbetar med Göteborgs Stad i ett nytt projekt som har utformats för att undersöka hur självkörande bilar kan bidra till att göra våra städer till bättre platser att leva på. Enligt projektet ”fordon som parkerar sig själva — parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar urban utveckling” kommer självkörande bilar att kunna släppa av dig på din destination innan de kör vidare och parkerar sig själva i ett speciellt uppmärkt område. Detta kommer att eliminera behovet av bilparkering nära kontoret, företaget eller butiksområden, vilket gör att ytan som frigörs kan utvecklas på ett nytt sätt som alla har nytta av. Självkörande bilar kräver inte bara mindre plats, de minskar föroreningsnivån i stadskärnor med tät trafik och bidrar till ökad trafiksäkerhet utan att det krävs stora förändringar av stadens infrastruktur.

Möjligheterna som tillhandahålls genom elektrifiering kommer hjälpa till att förbättra stadskörningen i framtiden. Elektriska bilar, som erbjuder hög prestanda, sänkta utsläpp och minskade bullernivåer är perfekt för körning i smarta städer.

En övergång till helt elektriska bilar är redan på väg, och behovet kommer endast att öka när ett globalt standardiserat laddningssystem med regelbundna och fasta snabbladdningsmöjligheter är på plats. Volvo Cars har arbetat med fordon med en hög elektrifieringsgrad sedan 1970-talet och planerar att släppa den första helt elektriska Volvo-bilen 2019.

Smart mobilitet, smart teknik, smart byggande och smarta medborgare. Detta är bara några av de kriterier som en stad måste ha på plats innan den officiellt får status som ”smart stad”. Om vi tittar på listan kan vi emellertid enkelt koppla den till Volvos senaste modellprogram. En sak som du kan vara säker på: i takt med att tekniken blir mer avancerad och världens städer blir smartare blir våra bilar mer än kapabla att hålla jämna steg. Faktum är att vi ibland måste vänta på att världen kommer ifatt oss.

1/4

Lösningar för smarta städer

För att du ska kunna ta dig runt i framtidens smarta städer kommer du att kunna koppla upp dig och interagera mer fullständigt med din Volvo och dess omgivningar. Detta är bara några av våra senaste innovationer, utformade för att bidra till att du får ännu mer glädje av din Volvo i framtiden.

När föraren väljer att lämna över körningen till bilen dras ratten in, stolen fälls bakåt och en stor skärm kommer upp ur instrumentpanelen och föraren kan välja hur han/hon vill ägna sin tid i bilen, vare sig det är för att se på online-media, lyssna på musik eller bara koppla av.

Nu kan du prata med din Volvo via din klocka, säga till den att slå på värmen i förväg, låsa bildörrarna eller enkelt programmera bilens navigationssystem hemifrån, så att du är klar att börja köra så fort du sätter dig i bilen.

I framtiden kommer HoloLens göra så att du kan använda en blandad verklighet för att välja den typ av Volvo som du vill ha — för att utforska färgerna, fälgarna, eller få en bättre förståelse av de funktioner, tjänster och tillval som finns tillgängliga.