Bildelning med Volvo On Call-appen

Bildelning med Volvo On Call-appen

Med Volvo On Call-appen kan du som bilägare på ett smidigt sätt dela din bil med familjemedlemmar, vänner och bekanta utan att ni behöver träffas för att lämna över bil och nycklar. Bokningar kan hanteras direkt i appen och medan en bokningstid är aktiv kan en gästanvändare köra bilen och nå utvalda Volvo On Call-funktioner. Det du behöver för tjänsten är, förutom en bil med rätt förutsättningar, Volvo On Call och en Red Key.

Dela din bil med familj och vänner

Du som bilägare kan använda Volvo On Call-appen för att hantera utlåning och delning av din bil med utvalda personer utan att ni behöver träffas för att lämna över nycklar och bil. De som du väljer att bjuda in som gästanvändare kan skicka en förfrågan till dig om att få låna bilen under en viss tid. Om du godkänner en förfrågan får gästen under den bestämda tidsperioden tillgång till utvalda Volvo On Call-funktioner och kan starta och köra bilen.

När bokningen är avslutad kommer gästen inte längre åt Volvo On Call-funktionerna och kan heller inte låsa upp bilen. Om du har körjournalen aktiverad, får du efter varje avslutad bokning en summering av hur mycket som har körts, hur mycket bränsle som förbrukats samt start- och sluttid för bokningen.

Gästanvändaren behöver ingen egen nyckel för att komma in i bilen, utan låser upp bilen genom appen. Efter att gästanvändaren har låst upp bilen används en Red Key för start och körning. Därför är det viktigt att en Red Key lämnats kvar i bilen.

I Volvo On Call-appen består funktionen av tre huvuddelar:

  • Hantera, bjuda in och registrera gästanvändare
  • Hantera och godkänna bokningar
  • Använda bilen som gästanvändare
17w49 - Support site - Car sharing using Volvo On Call

Med Volvo On Call-appen kan du dela din bil med vänner och familj.

Bilmodell/årsmodell

XC40 av årsmodell 2018 och senare utrustad med Volvo On Call, fjärrlåsning/fjärrupplåsning och Red Key

XC40 Twin Engine av årsmodell 2019 och senare utrustad med Volvo On Call, fjärrlåsning/fjärrupplåsning och Red Key

System

Volvo On Call

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

XC40 av årsmodell 2018 och senare utrustad med Volvo On Call, fjärrlåsning/fjärrupplåsning och Red Key

XC40 Twin Engine av årsmodell 2019 och senare utrustad med Volvo On Call, fjärrlåsning/fjärrupplåsning och Red Key

System

Volvo On Call

Under kategorier

Volvo On Call

Relaterad information

Bildelning med Volvo On Call-appen: Bjuda in gästanvändare Bildelning med Volvo On Call-appen: Hantera bokningsförfågan och skapa en bokning Bildelning med Volvo On Call-appen: Säkerhet Bildelning med Volvo On Call-appen för gästanvändare Bildelning med Volvo On Call-appen för gästanvändare: Skicka bokningsförfrågan Bildelning med Volvo On Call-appen för gästanvändare: Använda appen under bokad körning

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description