Röststyrning av media

Röststyrning av media

Med hjälp av röststyrning kan du kontrollera mediaspelaren i din bil. Du kan bland annat starta uppspelning från olika enheter, starta uppspelning av musik och välja radiokanal.

Styra mediaspelaren

Använda röststyrning för att söka efter och spela musik

Med hjälp av röststyrningen kan du starta uppspelning av media från anslutna enheter, till exempel från en mobiltelefon. För att läsa om hur du ansluter enheter se Anslut mobiltelefon till bilen via Bluetooth.

Innan röstkommandon till mobiltelefonens funktioner (textmeddelande, telefonsamtal och mediaspelare) kan användas måste en mobiltelefon vara ansluten till bilen. För information om hur du ansluter en mobiltelefon till bilen, se Anslut mobiltelefon till bilen via Bluetooth.

Använda röststyrning för att lyssna på FM-radio.

Inställningar och menyer i centerdisplayen varierar beroende på mjukvaruversion.

För att aktivera ett kommando

Tryck på rattknapp för röststyrning.

Säg kommandot för den funktion du vill aktivera.

Vanliga kommandon/fraser

 • "Spela[artist]" – spelar musik av vald artist.
 • "Spela[låttitel]" – spelar vald låt.
 • "Spela[låttitel]från[album]" – spelar vald låt från valt album.
 • "Spela[radiostation]" – startar vald radiokanal.
 • "Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla är aktiv startas FM-bandet som standard.
 • "Ställ in [frekvens][frekvensband]" – startar vald radiofrekvens på valt radioband.
 • "Radio" – startar FM radio.
 • "FM radio" – startar FM radio.
 • "AM radio" – startar AM-radio

  AM radio ej tillgänglig för Twin Engine

  .
 • "DAB" – startar DAB radio.
 • "CD" – startar uppspelning från CD.

  Ej tillgänglig för XC40 av årsmodell 2018 och senare.

 • "USB" – startar uppspelning från USB.
 • "iPod" – startar uppspelning från iPod.
 • "Bluetooth" – startar uppspelning från Bluetooth-ansluten mediakälla.
 • "Liknande musik" – visar liknande musik i spellistan.

Sifferkommandon anges olika beroende på vilken funktion som ska styras:

Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta (98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).

Generella kommandon

Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:

 • "Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen.
 • "Avbryt" – avbryter dialogen.
 • "Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet svarar med kommandon som kan användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett exempel.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

Under kategorier

Röststyrning

Relaterad information

Kom igång med röststyrning Förbättra användningen av röststyrning Anslut mobiltelefon till bilen via Bluetooth

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description