Kom igång med röststyrning

Kom igång med röststyrning

Röststyrning ger dig möjlighet att styra funktioner i bilen, t.ex. radio eller en ansluten mobiltelefon, med talkommandon. I bilar utrustade med Sensus Navigation kan du också interagera med navigationssystemet.

Vad är röststyrning?

Med röststyrningssystemet kan du kontrollera vissa infotainment- och klimatfunktioner genom röstkommandon. Systemet kan svara med tal och genom att visa information i förardisplayen.

Röststyrning är ett stöd som kan underlätta användningen av olika kommandon i din bil. Den fungerar i princip som en vanlig applikation i vilken man matar in uppgifter i en bestämd ordning i syfte att utföra en uppgift, fast istället för att skriva på ett tangentbord används röstkommandon. Därför kan det vara en god idé att sätta sig in i hur, och i vilken ordning, ett röstkommando ska talas in för att få ut önskvärt resultat.

Nedan följer en introduktion med allmänna instruktioner om hur du kan komma igång och börja använda röststyrning i din bil. Genom att följa länkarna i "Relaterad information" kan du läsa mer om hur röststyrning mer specifikt kan användas för fem olika områden: "navigationOm bilen är utrustad med Sensus Navigation", "bilens klimat", "telefon", "textmeddelanden" och "radio och media".

P5–1507–Speech-overview

Röststyrningssystemet

Starta röststyrning

Komma igång med röststyrning

Inställningar och menyer i centerdisplayen varierar beroende på mjukvaruversion.

P5–1507–Voice control symbol

För att ge kommandon via röststyrningssystemet för man en "dialog" med systemet. En dialog startas genom ett kort tryck på röststyrningsknappen som finns på rattens högra sida. Efter att du har tryckt på knappen hörs en pip-ton och röststyrningssymbolen visas i förardisplayen.

Detta visar att systemet har börjat lyssna och du kan nu börja mata in kommandon via tal. Så fort du börjar prata tränas igenkänningen på att förstå din röst, detta tar några sekunder och görs automatiskt vilket betyder att du inte behöver starta någon röstträning manuellt.

Använda röststyrning

När du för en dialog med systemet, prata i naturligt tempo och med normal samtalston. Generellt fungerar systemet på så sätt att det lyssnar efter ett grundkommando som sen följs av mer detaljerad data som specificerar vad det är du vill att systemet ska uföra.

För att ändra ljudvolymen på systemet, vrid på volymvredet medan rösten talar. Det går bra att använda andra knappar under röststyrning. Dock är övrigt ljud tystat under dialog med systemet, vilket innebär att det inte går att utföra några funktioner kopplade till ljud med hjälp av knapparna.

Avbryta röststyrning

För att avbryta röststyrning, gör på något av följande sätt:

  • Långt tryck på röststyrningsknappen tills du hör två pip-toner.
  • Kort tryck på röststyrningsknappen och säg ”Avbryt”.

Röststyrningen avbryts också om du inte svarar under en dialog. Först kommer systemet fråga tre gånger efter ett svar och om svar ändå uteblir kommer systemet att avbrytas automatiskt.

Uppdatera röststyrning

Röststyrningssystemet i din bil förbättras kontinuerligt. Du kan själv ladda ner uppdateringsfiler. För mer information, se Uppdatera röststyrning.

Generella kommandon

Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:

  • "Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen.
  • "Avbryt" – avbryter dialogen.
  • "Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet svarar med kommandon som kan användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett exempel.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

Under kategorier

Röststyrning

Relaterad information

Uppdatera röststyrning Förbättra användningen av röststyrning Språkinställningar för röststyrning Kom igång med röststyrning av Sensus Navigation Röststyrning av bilens klimat Röststyrning av media Röststyrning av telefon Röststyrning av textmeddelanden

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description