Kom igång med röststyrning

Kom igång med röststyrning

Röststyrning ger dig möjlighet att styra funktioner i bilen, t.ex. radio och media eller en ansluten mobiltelefon. I bilar utrustade med Sensus Navigation kan du också interagera med navigationssystemet. För att komma igång med röststyrning finns det några punkter du kan tänka på.

Vad är röststyrning?

Med röststyrningssystemet kan du kontrollera vissa infotainment- och klimatfunktioner genom röstkommandon. Systemet kan svara med tal och genom att visa information i förardisplayen.

Du kan kontrollera valda delar av Volvos applikationer för media, radio, navigation, telefon, meddelande och klimat. Du kan exempelvis sätta en adress som destination, spela upp en låt, ringa en kontakt från din telefonbok, få SMS upplästa eller ställa in temperaturen i bilen.

P5–1507–Speech-overview

Röststyrningssystemet

Starta röststyrning

Komma igång med röststyrning

Inställningar och menyer i centerdisplayen varierar beroende på mjukvaruversion.

P5–1507–Voice control symbol

En dialog startas genom ett kort tryck på röststyrningsknappen som finns på rattens högra sida. Efter att du har tryckt på knappen hörs en pip-ton och röststyrningssymbolen visas i förardisplayen.

Detta visar att systemet har börjat lyssna och du kan nu börja prata. Så fort du börjar prata tränas igenkänningen på att förstå din röst, detta tar några sekunder och du behöver inte starta någon röstträning.

Använda röststyrning

Prata i naturligt tempo och med normal samtalston. För att systemet ska förstå vad du vill är det viktigt att säga exempelvis kommandot "kör till” följt av en adress. För att köra till en specifik adress, använd kommandot kör till[adress]. Vill du spela musik från en viss artist säger du exempelvis ”SpelaMadonna”.

För att ändra ljudvolymen på systemet, vrid på volymvredet när rösten talar. Det går bra att använda andra knappar under röststyrning. Dock är övrigt ljud tystat under dialog med systemet, vilket innebär att det inte går att utföra några funktioner kopplade till ljud med hjälp av knapparna.

För information om hur du förbättrar röststyrningen, se Förbättra användningen av röststyrning.

Avbryta röststyrning

Det finns flera sätt att avbryta röststyrningen på:

  • Långt tryck på röststyrningsknappen tills du hör två pip-toner.
  • Kort tryck på röststyrningsknappen och säg ”Avbryt”.

Röststyrningen kommer även att avbryta om du inte svarar tillbaka när systemet pratar. Först kommer systemet fråga tre gånger efter ett svar men om du då inte svarar, kommer det att avbryta automatiskt.

Uppdatera röststyrning

Röststyrningssystemet i din bil förbättras kontinuerligt. Du kan själv ladda ner uppdateringsfiler. För mer information, se Uppdatera röststyrning.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

Under kategorier

Röststyrning

Relaterad information

Uppdatera röststyrning Förbättra användningen av röststyrning Språkinställningar för röststyrning Röststyrning av textmeddelanden

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description