Parkoppla din Volvo med en Bluetooth®-enhet

Parkoppla din Volvo med en Bluetooth®-enhet

När du ansluter en Bluetooth®-enhet kan du antingen göra detta från enheten eller från din Volvo. Denna artikel beskriver hur du skapar en anslutning mellan din Volvo och en Bluetooth®-enhet (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta).

Instruktioner

För att skapa en Bluetooth®-anslutning, se instruktionsvideo eller följ instruktionerna nedan.

Parkoppla din Volvo med en Bluetooth®-enhet

Det finns två olika versioner av infotainment-systemet. För att se vilken version som finns i din bil, kontrollera om du har anslutningsknappen . Om den finns går du till avsnittet Sensus Connect, annars går du till avsnittet Sensus.

Sensus Connect

I din telefon: Gå till Inställningar och kontrollera att Bluetooth® är aktiverad.

I din telefon: Se till att telefonen är i synligt läge.

På mittkonsolen: Tryck på TEL och sedan OK/MENU.

På mittkonsolen: Vrid på OK/MENU-knappen för att välja Sök ny telefon (för mediaenhet Sök ny enhet) och tryck på OK/MENU.

Systemet kommer nu att söka efter tillgängliga telefoner.

På mittkonsolen: Välj din enhet från listan och tryck på OK/MENU.

På mittkonsolen: Välj Anslut som telefon eller Anslut som media och tryck på OK/MENU.

Se till att den kod som visas på din mobiltelefon är samma som den som visas på skärmen i din bil. I så fall godkänner du koden på båda ställena.

I din telefon: Acceptera eller avvisa val beträffande telefonboken och meddelanden (gäller endast vissa telefonmodeller).

Telefonen/mediaenheten är nu kopplad till din Volvo. Om denna metod inte lyckades, tryck på EXIT och följ instruktionerna i Parkoppla en Bluetooth®-enhet med din Volvo eller kontakta din Volvoåterförsäljare.

Sensus

I din telefon: Gå till Inställningar och kontrollera att Bluetooth® är aktiverad.

På mittkonsolen: Tryck på TEL eller MEDIA och sedan OK/MENU.

Följ anvisningarna i din externa enhet och på bilens skärm för att slutföra proceduren.

Telefonen/mediaenheten är nu kopplad till din Volvo. Om denna metod inte lyckades, tryck på EXIT och följ instruktionerna i Parkoppla en Bluetooth®-enhet med din Volvo eller kontakta din Volvoåterförsäljare.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

När din telefon/mediaenhet har anslutits och valts visas dess namn på Sensus Infotainment-skärmen och enheten kan kontrolleras från bilen.

Denna procedur behöver bara utföras en gång. Din Volvo kommer sedan att försöka ansluta automatiskt till din enhet när den är inom systemets räckvidd, så länge Bluetooth® är aktiverat i enheten.

Om din mobiltelefons operativsystem uppdateras kan det avbryta anslutningen mellan telefonen och bilen. Om detta händer raderar du telefonen från listan över anslutna telefoner (se Ta bort en Bluetooth-enhet från din Volvo) och upprepar anslutningsproceduren som beskrivs i denna artikel.

Interaktiv guide för Sensus Connect

Om du närmare vill utforska de möjligheter som Sensus Connect erbjuder, ta gärna en titt i vår interaktiva guide som du hittar här Sensus Connect Guide.

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (vecka 46) utrustade med Sensus Connect

Bilmodeller av årsmodell 2015 och senare utrustade med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (vecka 46) utrustade med Sensus Connect

Bilmodeller av årsmodell 2015 och senare utrustade med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Under kategorier

Connectivity Bilsystem Bilappar

Relaterad information

Parkoppla en Bluetooth®-enhet med din Volvo Ta bort en Bluetooth-enhet från din Volvo Bluetooth® och din Volvo Växla till en annan Bluetooth®-enhet

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description