Använda Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

Använda Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

Bilar som är utrustade med Sensus Connect och Volvo On Call kan upprätta Wi-Fi Hotspot för att kunna dela internet till andra enheter i bilen.

Wi-Fi Hotspot

Bilar utrustade med Volvo On Call har en SIM-kortshållare i handskfacket. Det här ger dig möjlighet att ansluta till internet genom att använda ett tvillingkort (från din mobiltelefon) eller ett separat SIM-kort, som du sätter in i korthållaren i handskfacket.

Den här internetanslutningen ger en bättre mottagning eftersom en antenn är ansluten till SIM-kortshållaren, vilket ser till att din Volvo är ansluten till internet oavsett vem som kör bilen. Det finns då även möjlighet att använda Wi-Fi Hotspot, vilket gör det möjligt att dela internet till Wi-Fi-kompatibla enheter i bilen (t.ex. mobiltelefoner, datorer och surfplattor).

Wi-Fi Hotspot är endast tillgänglig vid internetanslutning genom personligt SIM-kort och inte via anslutning genom Bluetooth® eller Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspot prestanda

Vid delning av Wi-Fi Hotspot till flera enheter kan prestandan försämras. De flesta mobiltelefoner och surfplattor verkar i samma frekvensband som Wi-Fi Hotspot, vilket kan skapa störningar i den trådlösa miljön.

Maximalt kan åtta enheter anslutas till Wi-Fi Hotspot, men det är rekommenderat att inte ansluta fler än tre enheter.

Lösenord

För att använda Wi-Fi Hotspot och skapa en säker anslutning till valda enheter, krävs det att ett lösenord ställs in. Lösenordet hindrar obehöriga enheter att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.

Avbruten Wi-Fi-delning

Om du väljer bort anslutning via SIM-kort (bilmodem) i bilens internetinställningar kommer Wi-Fi Hotspot inte längre att fungera. Du förlorar då upprättad anslutning till andra enheter i bilen eftersom din bil endast kan använda en internetkälla åt gången.

Bilmodell/årsmodell

Bilmodeller av årsmodell 2015 och senare utrustade med Sensus Connect och Volvo On Call

System

Sensus Connect

Volvo On Call

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

Bilmodeller av årsmodell 2015 och senare utrustade med Sensus Connect och Volvo On Call

System

Sensus Connect

Volvo On Call

Under kategorier

Connectivity Bilsystem

Relaterad information

Använda Wi-Fi-anslutning Anslut till internet via mobiltelefon (Wi-Fi)

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description