Bilfunktioner

24 Resultat

Begränsa bilfunktioner med Red Key

När du lånar ut din bil har du möjlighet att begränsa bilens funktioner med en Red Key. På förhand kan du bland annat ställa in en hastighetsbegränsning eller maxvolym för högtalarna.

IntelliSafe - säkerhetskontroll vid start

När du startar bilen efter att den varit helt avstängd visas en säkerhetskontroll av bilens förarstödsystem i förardisplayen. Detta är en ny visuell funktion som tillkommer med mjukvara som släpps november 2017.

Parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans vid parallell parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Ställa klockan

Första gången du använder bilen, eller om strömmen till bilens batteri har brutits, kan du behöva göra inställningar för tid och datum. Det är viktigt att klockan är inställd, bland annat för att bilen ska kunna ansluta till internet.

Hold och Charge

Med funktionerna Hold och Charge har du möjlighet att styra hybridbatteriets laddning när du kör. Hold och Charge har ersatt körläget Save som tidigare fanns i bilar med hybridmotorer.

Förarprofiler

För att din Volvo ska vara anpassad för just dig varje gång du sätter dig i bilen, har du möjlighet att spara och skydda dina personliga inställningar i förarprofiler. Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilens inställningar efter den förarprofil som är kopplad till nyckeln som används.

Vinkelrät parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans vid vinkelrät parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Privat låsning

När du lämnar bilen för service, på hotell eller liknande, har du möjlighet att använda funktionen privat låsning för att låsa handskfacket, bakluckan, bagageluckan eller baksätet. Funktionen privat låsning varierar beroende på bilmodell.

Bra att veta om bilens fönster

Från förardörren går det att styra bilens alla fönsterhissar och från övriga dörrar går det att styra respektive fönsterhiss. För vissa modeller finns även möjlighet att välja till panoramatak.

IntelliSafe - förarstöd och säkerhet

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet och består av ett antal funktioner som aktivt eller passivt kan hjälpa dig med din körning i olika situationer. Till exempel kan funktionerna hjälpa till att hålla ett visst tidsavstånd till fordon framför dig, förhindra en kollision genom att varna och bromsa bilen eller hjälpa till att parkera.

Large Animal Detection

Om ett större djur dyker upp framför din bil kan Large Animal Detection, som är en del av City Safety, i vissa situationer varna för djuret samt ge bromsassistans.

Connected Safety

Uppdaterad 11/25/2019

Connected Safety

Funktionen Connected SafetyFunktionen Connected Safety finns inte på alla marknader. kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat halt väglag. Information om halt väglag kan också utfärdas om den egna bilen detekterar halka.

Connected Safety kan kommunicera information mellan egen bil och andra fordon via internet. Funktionen är tänkt att göra en förare medveten om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.

Connected Safety kan hantera följande:

 • Larm om varningsblinkers
 • Larm om halt väglag

Om halt väglag detekteras kan systemet uppmärksamma föraren på detta. Dessutom kan även förare i andra fordon med Connected Safety aktiverat informeras om det hala väglaget via internetuppkoppling.

I fordon utrustade med Head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.

OBS

Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är utrustade med funktionen Connected Safety och har den aktiverad.

Larm om varningsblinkers

Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Warning indicators alarm

När den egna bilen närmar sig ett varningsblinkande fordon som den fått information om, visas denna symbol på instrumentpanelen.

När den egna bilen är nära det varningsblinkande fordonet, fördubblas symbolens storlek.

Larm om halt väglag

Om egen bil detekterar en försämring i friktion mellan däck och vägbana, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Slippery road warning symbol

Vid larm om halka visas denna symbol på instrumentpanelen – både i den egna bilen och i ankommande fordon med Connected Safety aktiverat som tagit emot informationen och som närmar sig det hala vägavsnittet.

Då det ankommande fordonet är nära det hala vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det fordonets instrumentpanel.

Aktivera/deaktivera Connected Safety

Funktionen kan aktiveras på två sätt:

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety Button

Skifta mellan På/Av med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

Eller välj InställningarMy CarIntelliSafe i centerdisplayens toppvy .

Då funktionen aktiveras visas följande meddelande:

Denna funktion kräver en internetanslutning och ditt mobilabonnemang kommer att belastas med kostnader för datatrafik

Markera därefter Connected Safety.

För att Connected Safety ska kunna kommunicera med andra fordon måste meddelandet sedan besvaras med alternativet Acceptera.

Vid avsaknad av internetuppkoppling kan systemet fortfarande informera föraren om att halt väglag har detekterats av den egna bilen.

För att kunna använda de flesta funktionerna i Connected Safety behöver bilen vara ansluten till internet, se Anslut till internet via mobiltelefon (Wi-Fi), Anslut till internet via bilmodem (P-SIM) eller Anslut till internet via Bluetooth-ansluten telefon.

Begränsningar för Connected Safety

Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom aktuellt område.

Orsak kan t.ex. vara:

 • Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
 • Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller bromsning – för att friktion mellan däck och vägbana ska kunna detekteras.
 • Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
 • Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med funktionen.
 • Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
 • Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg, vilken saknas i Volvo Cars databas.
 • Connected Safety är inte utbyggt på alla marknader och täcker inte alla områden – en återförsäljare för Volvo har information om aktuella områden.

Varning

 • Funktionen Connected Safety är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
 • Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
 • Funktionen kan inte alltid upptäcka andra fordon med aktiverade varningsblinkers eller detektera alla vägavsnitt med halt väglag.
 • Connected Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?

Hur märker jag att en säkerhetsfunktion aktiveras?

Om du upplever att bilen på egen hand agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Uppdaterat utseende på varningsmeddelanden för Pilot Assist, farthållare, adaptiv farthållare och fartbegränsare

För funktionerna Pilot Assist, farthållare (CC), adaptiv farthållare (ACC) och fartbegränsare (SL) uppdaterades utseendet på vissa varningsmeddelanden i och med mjukvaruuppdatering släppt i maj 2018.

Tips vid användning av Pilot Assist

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan ge dig styrhjälp och hjälpa dig att hålla avståndet till en bil framför dig. Till en början kan det kännas som en ny upplevelse när Pilot Assist hjälper till att styra bilen och du kan behöva köra några mil med Pilot Assist innan du känner dig helt bekväm med funktionen. Nedan finns tips som kan hjälpa dig vid användning av Pilot Assist.

Automatisk start av sätesvärmare

Funktionen för automatisk start av sätesvärmare varierar beroende på bilmodell och skiljer sig åt mellan förar- och passagerarsidan.

Koppla förarprofil till nyckel

Personliga inställningar för bland annat säten, klimat, ljud, navigation och kommunikation kan sparas i förarprofiler och kopplas till någon av bilens nycklar.

Redigera och skydda förarprofil

Du kan spara personliga inställningar, anpassade efter dig, i en förarprofil genom att skydda profilen. Då sparas de inställningar som är satta vid låstillfället. Du kan också namnge eller döpa om en profil när du vill.

Hantera baklucka med fotrörelse

När du har händerna upptagna kan du med en enkel fotrörelse under bilens bakre stötfångare öppna eller stänga bakluckan. Funktionen är ett tillval och varierar beroende på bilmodell.

Pilot Assist och Körfältsassistans

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och att hålla avståndet till framförvarande fordon. Lane Keeping Aid är en funktion som på liknande sätt kan hjälpa till att i vissa situationer reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen styrassistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.

Köra ut från parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans när du ska köra ut från en parallell parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Sekretesslåsning

Syftet med sekretesslåsning, som på vissa modeller kallas privat låsning, är att kunna låsa bagagelucka/baklucka och handskfack men ändå ha möjlighet att öppna dörrarna och starta bilen. Sekretesslåsning är fördelaktigt när du ska lämna din bil för service eller till ett hotell.

Park Assist Pilot

Tillvalet Park Assist Pilot är en funktion som kan assistera dig med manövrering av din bil vid parkering. Den kan också assistera med styrning vid utkörning från en parallell parkering. I den här artikeln finner du videor, information och länkar till instruktioner som visar hur och när du kan använda funktionen.