Bilfunktioner

Connected Safety

Uppdaterad 6/27/2022

Connected Safety

Funktionen Connected SafetyFunktionen Connected Safety finns inte på alla marknader. kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat halt väglag. Information om halt väglag kan också utfärdas om den egna bilen detekterar halka.

Connected Safety kan kommunicera information mellan egen bil och andra fordon via internet. Funktionen är tänkt att göra en förare medveten om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.

Connected Safety kan hantera följande:

 • Larm om varningsblinkers
 • Larm om halt väglag

Om halt väglag detekteras kan systemet uppmärksamma föraren på detta. Dessutom kan även förare i andra fordon med Connected Safety aktiverat informeras om det hala väglaget via internetuppkoppling.

I fordon utrustade med Head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.

OBS

Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är utrustade med funktionen Connected Safety och har den aktiverad.

Larm om varningsblinkers

Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Warning indicators alarm

När den egna bilen närmar sig ett varningsblinkande fordon som den fått information om, visas denna symbol på instrumentpanelen.

När den egna bilen är nära det varningsblinkande fordonet, fördubblas symbolens storlek.

Larm om halt väglag

Om egen bil detekterar en försämring i friktion mellan däck och vägbana, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Slippery road warning symbol

Vid larm om halka visas denna symbol på instrumentpanelen – både i den egna bilen och i ankommande fordon med Connected Safety aktiverat som tagit emot informationen och som närmar sig det hala vägavsnittet.

Då det ankommande fordonet är nära det hala vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det fordonets instrumentpanel.

Aktivera/deaktivera Connected Safety

Funktionen kan aktiveras på två sätt:

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety Button

Skifta mellan På/Av med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

Eller välj InställningarMy CarIntelliSafe i centerdisplayens toppvy .

Då funktionen aktiveras visas följande meddelande:

Denna funktion kräver en internetanslutning och ditt mobilabonnemang kommer att belastas med kostnader för datatrafik

Markera därefter Connected Safety.

För att Connected Safety ska kunna kommunicera med andra fordon måste meddelandet sedan besvaras med alternativet Acceptera.

Vid avsaknad av internetuppkoppling kan systemet fortfarande informera föraren om att halt väglag har detekterats av den egna bilen.

För att kunna använda de flesta funktionerna i Connected Safety behöver bilen vara ansluten till internet, se Anslut till internet via mobiltelefon (Wi-Fi), Anslut till internet via bilmodem (P-SIM) eller Anslut till internet via Bluetooth-ansluten telefon.

Begränsningar för Connected Safety

Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom aktuellt område.

Orsak kan t.ex. vara:

 • Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
 • Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller bromsning – för att friktion mellan däck och vägbana ska kunna detekteras.
 • Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
 • Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med funktionen.
 • Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
 • Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg, vilken saknas i Volvo Cars databas.
 • Connected Safety är inte utbyggt på alla marknader och täcker inte alla områden – en återförsäljare för Volvo har information om aktuella områden.

Varning

 • Funktionen Connected Safety är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
 • Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
 • Funktionen kan inte alltid upptäcka andra fordon med aktiverade varningsblinkers eller detektera alla vägavsnitt med halt väglag.
 • Connected Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2016 t.o.m. 2022.

S90, V90 och V90 Cross Country fr.o.m. årsmodell 2017 t.o.m. 2021.

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid och S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2018 t.o.m. 2021.

XC40 fr.o.m. årsmodell 2018 och senare.

V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2019 t.o.m. 2022.

XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2020 och senare.

Utbudet av modeller kan variera beroende på marknad.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2016 t.o.m. 2022.

S90, V90 och V90 Cross Country fr.o.m. årsmodell 2017 t.o.m. 2021.

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid och S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2018 t.o.m. 2021.

XC40 fr.o.m. årsmodell 2018 och senare.

V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2019 t.o.m. 2022.

XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2020 och senare.

Utbudet av modeller kan variera beroende på marknad.


Var detta till någon hjälp?