Bra att veta

42 Resultat

Hur märker jag att en säkerhetsfunktion aktiveras?

Om du upplever att bilen på egen hand agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Förändrade start/stopp-symboler

Start/stopp-funktionen stänger av motorn tillfälligt vid stillastående och startar sedan automatiskt när det behövs.

Torkarblad i serviceläge

När du ska byta, tvätta eller lyfta torkarbladen vid t.ex. avskrapning av is från vindrutan, så måste de vara i serviceläge.

Nya rutiner för byte av bakre torkarblad

Om du har haft din bil inne på service och en servicetekniker bytt torkararmen för det bakre torkarbladet, ser proceduren för att byta vindrutetorkaren annorlunda ut.

Placera vägtullstransponder i vindruta med värmereflekterande film

Om du använder en transponder eller sändare i din bil för att passera vägtullar är det viktigt att du placerar den på rätt ställe i vindrutan.

Datadelningsinställningar för Volvo On Call

Datadelning för tjänsten Volvo On Call är som standard aktiverad. Det betyder att du inte själv behöver aktivera datadelning för tjänsten vid köp av ny bil eller t.ex. efter en fabriksåterställning.

Sekretesslåsning

Syftet med sekretesslåsning, som på vissa modeller kallas privat låsning, är att kunna låsa bagagelucka/baklucka och handskfack men ändå ha möjlighet att öppna dörrarna och starta bilen. Sekretesslåsning är fördelaktigt när du ska lämna din bil för service eller till ett hotell.

Koppla förarprofil till nyckel

Personliga inställningar för bland annat säten, klimat, ljud, navigation och kommunikation kan sparas i förarprofiler och kopplas till någon av bilens nycklar.

Lastgolvet i V90 Cross Country - Volvo Ocean Race

V90 Cross Country - Volvo Ocean Race är utrustad med ett exklusivt lastgolv som är slitstarkt och slipbart.

Avbryt vägbeskrivning

Du kan enkelt avbryta en pågående vägbeskrivning i centerdisplayen.

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen styrassistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.

Pilot Assist och Körfältsassistans

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och att hålla avståndet till framförvarande fordon. Lane Keeping Aid är en funktion som på liknande sätt kan hjälpa till att i vissa situationer reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Underhåll av inredning

När du använder bilen påverkas dess inredning. Läder och tyger förändras och får patina. Med rätt skötsel och rengöring håller du bilen fräsch och ren i många år. Volvo har tagit fram metoder och produkter för rengöring.

Volvo data analytics

Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information i bilen om bland annat drift och funktionalitet.

Ställa klockan

Första gången du använder bilen, eller om strömmen till bilens batteri har brutits, kan du behöva göra inställningar för tid och datum. Det är viktigt att klockan är inställd, bland annat för att bilen ska kunna ansluta till internet.

Att tänka på vid tankning

Vid tankning är det viktigt att man för in munstycket ordentligt i påfyllningsröret, förbi rörets två lock.

AdBlue®

AdBlue är en färglös vätska som används i bilens förbränningssystem (SCR) för att minska utsläppen av skadliga ämnen från dieselmotorn. Här kan du läsa om AdBlue och vad du bör känna till gällande påfyllnad och kontroll av AdBlue-nivå.

En dynamisk symbol i förardisplayen

I Volvos förardisplay sitter en dynamisk symbol som ändrar utseende om någon funktion aktiveras eller om bilen behöver påkalla din uppmärksamhet.

Byte av marknad vid import eller flytt

För att de uppkopplade tjänster som Volvo erbjuder ska fungera korrekt är det viktigt att du vid import av en bil, eller vid flytt till ett annat land med din bil, kontaktar en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att registrera bilen hos Volvo på den nya marknaden.

Köra med släpvagn

Vid körning med släpvagn finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på när det gäller dragkroken, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.

Automatisk start av sätesvärmare

Funktionen för automatisk start av sätesvärmare varierar beroende på bilmodell och skiljer sig åt mellan förar- och passagerarsidan.

IntelliSafe - förarstöd och säkerhet

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet och består av ett antal funktioner som aktivt eller passivt kan hjälpa dig med din körning i olika situationer. Till exempel kan funktionerna hjälpa till att hålla ett visst tidsavstånd till fordon framför dig, förhindra en kollision genom att varna och bromsa bilen eller hjälpa till att parkera.

Felmeddelande efter däckbyte

Efter att du har bytt däck kan ett felmeddelande visas i displayen. Om det dyker upp behöver du genomföra en kalibrering av däcktrycksövervakningssystemet.

Inställningar för integritet och datadelning är unika för varje förarprofil

När du börjar använda en ny förarprofil kommer datadelningsinställningarna för profilen sättas till bilens standardinställningar och vara deaktiverade.

Att tänka på vid tankning

Vid tankning är det viktigt att man för in munstycket ordentligt i påfyllningsröret, förbi rörets två lock.

Bilsemester och längre körningar

Förbered dig och höj upplevelsen av bilsemester och längre körningar. Här hittar du nyttiga tips för att du och din Volvo ska vara väl rustade när ni ger er ut på vägarna.

Privat låsning

När du lämnar bilen för service, på hotell eller liknande, har du möjlighet att använda funktionen privat låsning för att låsa handskfacket, bakluckan, bagageluckan eller baksätet. Funktionen privat låsning varierar beroende på bilmodell.

Felmeddelande från däcktrycksövervakningssystemet i förardisplay, t.ex efter däckbyte eller vid lågt däcktryck

Om du t.ex. ser meddelandet Se bilstatusapplikationen i centerdisplayen i din förardisplay behöver du kalibrera/spara ett nytt däcktryck i däckövervakningssystemet.

Bra att veta om bilens fönster

Från förardörren går det att styra bilens alla fönsterhissar och från övriga dörrar går det att styra respektive fönsterhiss. För vissa modeller finns även möjlighet att välja till panoramatak.

Hitta bilens VIN (Vehicle Identification Number)

Uppdaterad 9/17/2019

Hitta bilens VIN (Vehicle Identification Number)

Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om t.ex. Volvo On Call-abonnemang, behöver du ange bilens identifikationsnummer VIN (Vehicle Identification Number).

Hitta bilens VIN (Vehicle Identification Number)

VIN är bilens unika identifikationsnummer. Du kan hitta VIN genom något av följande alternativ:

Instrumentbrädan

Titta på instrumentbrädan genom bilens vindruta.

16w06 - Support site - VIN number

Bilden visar XC90, men VIN har ungefär samma placering på alla modeller.

Bilar med 9" Sensus touch-skärm

Du kan hitta VIN i bilens centerdisplay:

Välj Inställningar i toppvyn.

System.

Läs under Fordonets identifieringsnummer.

Bilar med 7" Sensus-skärm

Skrolla till My Car (eller tryck på MY CAR i mittkonsolen).

Inställningar.

Information.

VIN-nummer.

I Volvo On Call-appen

Gäller endast marknader där Volvo On Call är tillgänglig.

Du hittar VIN i Volvo On Call-appen på följande sätt:

Välj fliken Bil.

Välj Bilinformation.

Läs under VIN.

I service- och garantiboken eller registreringsbeviset

VIN går även att hitta på första sidan i service- och garantiboken och i bilens registreringsbevis.

Via Transportstyrelsen

Du kan även få fram VIN genom att kontakta Transportstyrelsen och uppge bilens registreringsnummer.

Bilmodell/årsmodell

Gäller alla bilmodeller


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

Gäller alla bilmodeller


Var detta till någon hjälp?


Integritet och datadelning

Många uppkopplade tjänster och appar behöver kunna skicka och ta emot information och data. Funktionen datadelning för dina uppkopplade tjänster och appar är som standard deaktiverad. För att kunna använda vissa uppkopplade tjänster och appar i bilen behöver du själv välja att aktivera datadelning för dem.

Aktivera datadelning i samband med att du startar en uppkopplad tjänst eller app

Om du inte har aktiverat datadelning för en uppkopplad tjänst eller för nedladdade appar kan du göra det i samband med att du startar dem i din centerdisplay. Om det är första gången du startar en tjänst, eller t.ex. efter en fabriksåterställning eller vissa mjukvaruuppdateringar, behöver du också godkänna Volvos villkor för uppkopplade tjänster.

Fjärrnyckelns nyckelblad och byte av batteri

Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad som bl.a. kan användas för att låsa upp vänster framdörr om batteriet i fjärrnyckeln är svagt eller tomt. Du kan själv byta batteri i din fjärrnyckel.

IntelliSafe - säkerhetskontroll vid start

När du startar bilen efter att den varit helt avstängd visas en säkerhetskontroll av bilens förarstödsystem i förardisplayen. Detta är en ny visuell funktion som tillkommer med mjukvara som släpps november 2017.

Aktivera datadelning för uppkopplade tjänster och nedladdade appar genom inställningsmenyn

Du kan aktivera datadelning för uppkopplade tjänster och nedladdade appar genom inställningsmenyn i din centerdisplay.

Redigera och skydda förarprofil

Du kan spara personliga inställningar, anpassade efter dig, i en förarprofil genom att skydda profilen. Då sparas de inställningar som är satta vid låstillfället. Du kan också namnge eller döpa om en profil när du vill.

Drivmedelsmärkning

Det finns olika varianter av drivmedel på marknaden. För att kunna identifiera vilket av dessa som passar för en viss bil, har de olika drivmedlen märkningar. Märkningarna kan bl.a. ses på tankstationer samt i din bil och kan vara ett stöd för dig när du ska fylla på drivmedel i din bil.

Förarprofiler

För att din Volvo ska vara anpassad för just dig varje gång du sätter dig i bilen, har du möjlighet att spara och skydda dina personliga inställningar i förarprofiler. Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilens inställningar efter den förarprofil som är kopplad till nyckeln som används.

Care by Volvo - Frågor och svar

Hur fungerar Care by Volvo? Hur kan du ta del av erbjudandet? Här hittar du frågor och svar som rör Care by Volvo.

Typlistor för Volvos barnskydd

Typlistorna innehåller information om vilka bilmodeller och platser i bilen som olika barnskydd är godkända för.

Hantera panoramatak

Panoramataket utgörs av ett solskydd och ett glastak. Du kan justera panormatakets inställningar efter önskemål och behov.

Hantera insynsskydd

Med insynsskyddet kan du enkelt förhindra insyn i lastutrymmet. Här hittar du information om hur du använder insynsskyddet.