Typlistor för Volvos barnskydd

Typlistorna innehåller information om vilka bilmodeller och platser i bilen som olika barnskydd är godkända för.

Typlistor för Volvos semi-universella barnskydd godkända enligt UN R44

En del barnskydd är vad som kallas semi-universellt godkända enligt UN reglemente 44-04. Det innebär att de är godkända för användning i vissa bilmodeller, på vissa föreskrivna platser. Information om vilka bilmodeller och vilka platser i bilen som passar finns i en typlista som följer med barnskyddet. Typlistan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya bilmodeller kommer ut på marknaden. Den senaste versionen av listan kan du hitta i länkarna nedan.

Typlista för Volvos barnskydd godkänt enligt UN R129 (i-Size)

i-Size är en del av ett nytt reglemente sedan 2013 (UN R129) vilket omfattar barnskydd som monteras med ISOFIX. i-Size medför att monteringsmöjligheterna av barnskyddet blir färre och risken för felmontering minskar. Ett i-Size-godkänt barnskydd säkerställer att skyddet universellt går att använda i bilar med i-Size-godkända platser. Information om vilka bilmodeller och vilka platser i bilen som passar finns i en typlista som följer med barnskyddet. Typlistan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya bilmodeller kommer ut på marknaden. Den senaste versionen av listan kan du hitta i länken nedan.

Relaterade dokument