XC70

2015 Early

MY CAR – systeminställningar

Menyalternativ systeminställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och språk.
Systeminställningar
Läs om
Tidsinställningar

Här justeras kombiinstrumentets klocka.

24-timmarsklocka
Av
Klocka
Sommartid
Auto
Av
Klocka
Automatisk tidsinställning
Av
Klocka
Plats
Klocka
Språk

Väljer språk för texter i bildskärmen och kombiinstrumentet.

Språk: Förardisplay

Väljer språk för texter i kombiinstrumentet.

Avstånds- o. bränsleenh.
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Färddator – kompletterande information
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit

Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.

Yttertemperaturmätare och Temperaturreglering i kupé
Skärmsläckare
Av

Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och ersätts av en tom bildskärm om detta alternativ markeras.

Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.

Visa hjälptext
Av

Förklarande text till skärmens aktuella innehåll visas, med detta alternativ markerat.

Återställ systeminställningar

Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.

Var det här till hjälp?