XC70

2015 Early

Sekretesslåsning*

Sekretesslåsning är tänkt att användas när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Handskfacket är då låst och bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bakluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.

Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.

Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och aktiverad sekretesslåsning.

Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och aktiverad sekretesslåsning.

Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.

Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.

 OBS

Glöm inte att dra ut insynsskyddet över lastutrymmet innan bakluckan stängs.

Aktivera/deaktivera

Aktivering av sekretesslås.

Aktivering av sekretesslås.

För att aktivera sekretesslåsningen:

Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.

Vrid nyckelbladet 180 grader medurs. Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst läge.

Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar kombiinstrumentets informationsdisplay ett meddelande.

Därefter är handskfacket låst och bakluckan kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.

 OBS

Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
  • Deaktivering sker i omvänd ordning.

För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack.

Var det här till hjälp?