XC70

2015 Early

Lås upp bil via service center

Instruktion för fjärrupplåsning av bil.
När VOC Service center verifierat bilens ägare eller annan auktoriserad person med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
Bagageluckan/bakluckan måste öppnas för att låsa upp dörrarna. Tryck två gånger på touchknappen1 eller dra i handtaget2.

 OBS

Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas inom en, av VOC Service center, förutbestämd tid kommer bagageluckan/bakluckan att låsas igen.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.

 OBS

Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas p.g.a. dålig mottagning.
  1. 1 Gäller V60, V70 och XC60.
  2. 2 Gäller S60.

Var det här till hjälp?