XC70

2015 Early

Fjärrnyckel – funktioner

Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.

Funktioner

Fjärrnyckel i basutförande.

Fjärrnyckel i basutförande.

  1.   Låsning
  2.   Upplåsning
  3.   Trygghetsbelysning
  4.   Baklucka
  5.   Panikfunktion
Fjärrnyckel med PCC( Personal Car Communicator).

Fjärrnyckel med PCC*( Personal Car Communicator).

  1.   Information

Funktionsknappar

Låsning – Låser dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet aktiveras.

Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka* samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion.

 Varning

Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i kläm.

Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.

Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion.

Funktionen kan ändras från att låsa upp alla dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter ytterligare en knapptryckning – inom tio sekunder – låsa upp återstående dörrar.

Funktionen kan ändras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

Trygghetsbelysning – Används för att tända bilens belysning på avstånd. För mer information, se Trygghetsbelysning.

Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan. För mer information, se Låsning/upplåsning – baklucka. På bilar med Elmanövrerad baklucka* öppnas luckan efter ett långt tryck.

Panikfunktion – Används för att i nödfall påkalla omgivningens uppmärksamhet.

Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder eller trycks in två gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.

Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av efter ca 3 minuter.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?