XC70

2015 Early

Nyckellägen

Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.

Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.

 OBS

För bilar med Keyless*-funktion behöver fjärrnyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om Keyless-funktioner, se Keyless Drive.

Sätta i fjärrnyckeln

  1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
  2. Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess ändläge.

 Viktigt

Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.

Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i änden med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

Ta ur fjärrnyckeln

Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?