XC70

2015 Early

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.

gram/km
liter/100 km
stadskörning
landsvägskörning
blandad körning

 OBS

Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.

XC70

3.2 AWD (B6324S5)
32614,01817,823410,1
T5 (B4204T11)
2088,91285,51576,7
T6 AWD (B6304T4)
35115,11888,124810,6
D4 (D5204T3)
1776,81184,51395,3
D4 (D5204T3)
2027,71264,81545,9
D4 (D4204T5)
1284,91114,31174,5
D4 (D4204T5)
1465,61204,51294,9
D4 AWD (D5244T12)
1596,11274,81395,3
D4 AWD (D5244T12)
2258,61375,21696,4
D4 AWD (D5244T17)
1596,11274,81395,3
D4 AWD (D5244T17)
2258,61375,21696,4
D5 AWD (D5244T11)
1596,11274,81395,3
D5 AWD (D5244T15)
2258,61375,21696,4

Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

  • Förarens körsätt.
  • Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
  • Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
  • Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken1.

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1 som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.

 OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
  1. 1 De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – V70 med D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel. XC70 med D4 AWD eller D5 AWD-motor i kombination med 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO₂-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO₂-utsläpp.

Var det här till hjälp?