XC70

2015 Early

MY CAR – internetinställningar

Menyalternativ internetinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Bluetooth® och Wi-Fi.
Internetinställningar
Läs om
Anslut via
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Ingen
Internetansluten bil , Bilmodem, Registrering av Bluetooth®-enhet och Internetansluten bil
Bilmodem
Dataanvändning
Nätverksoperatör
Dataroaming
Lås SIM-kort
Ändra PIN-kod för SIM-kort
Åtkomstpunktsnamn
Bilmodem
Bluetooth
Registrering av Bluetooth®-enhet
Wi-Fi
Internetansluten bil
Bilens Wi-Fi hotspot
Bilmodem
Bilens Wi-Fi hotspot
Av
Namn
Lösenord

Var det här till hjälp?