XC70

2015 Early

Farthållare*

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Översikt

Rattens knappsats och kombiinstrument.

Rattens knappsats och kombiinstrument.

  1. Farthållare – På/Av.
  2. Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Beredskapsläge
  4. Aktivera och justera hastighet.
  5. Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
  6. Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

 Varning

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.

Var det här till hjälp?