XC70

2015 Early

Strålkastare – anpassning av ljusbild

För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik.
Ljusbild vänstertrafik.

Ljusbild vänstertrafik.

Ljusbild högertrafik.

Ljusbild högertrafik.

Aktiva xenon-strålkastare*

Reglage för anpassning av ljusbild.

Reglage för anpassning av ljusbild.

 1. Normalläge – ljusbilden är riktig för det land där bilen levereras.
 2. Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.

 Varning

Strålkastaren kräver särskild försiktighet eftersom xenon-lampan matas av ett högspänningsaggregat.

Landet där bilen levereras avgör om normalläge är avsett för höger- eller vänstertrafik.

Exempel 1

Om en bil som levereras i Sverige ska köras i Storbritannien ska strålkastarna ställas om till anpassat läge, se föregående bild.

Exempel 2

En bil som levereras i Storbritannien är avsedd för vänstertrafik och körs där med strålkastarna i normalläge, se föregående bild.

Halogenstrålkastare

För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.

Maskering av strålkastare

Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd bil eller C och D för högerstyrd bil, se senare avsnitt "Mallar för halogenstrålkastare":

 • A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
 • B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
 • C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
 • D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.

Utgå från designlinjen på strålkastarglasen, se streckad linje i följande bild. Placera de självhäftande mallarna på rätt avstånd från respektive designlinje med hjälp av bilden och måtten i nedanstående lista:

 • A = LHD Right – ca 86 mm
 • B = LHD Left – ca 40 mm
 • C = RHD Right – 0 mm
 • D = RHD Left – ca 96 mm
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.

Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.

Mallar för halogenstrålkastare

 1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?