XC70

2015 Early

Lampbyte – extra helljus

Den extra helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.

 OBS

Gäller bilar med xenon-strålkastare*.

Ta loss täcklocket.
Lossa lampan genom att trycka hållaren neråt.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Passa in den nya lampan i sockeln och snäpp fast den. Den kan bara sättas fast på ett sätt.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?