XC70

2015 Early

MY CAR – klimatinställningar

Menyalternativ klimatinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
Klimatinställningar
Läs om
Automatisk fläkt
Normal
Hög
Låg
Autoreglering
Återcirkulationstimer
Av
Luftdistribution – återcirkulation
Automatisk avfrostning bak
Av
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
Automatisk stolsvärme förare
Av
Eluppvärmda framsäten
Automatisk rattvärme
Av
Eluppvärmning av ratten
Luftkvalitetssystem
Av
Luftrening – IAQS
Återställ klimatinställningar

Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.

Var det här till hjälp?