XC70

2015 Early

Torkarblad

Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.

Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge när de ska bytas.

Serviceläge

Torkarblad i serviceläge.

Torkarblad i serviceläge.

För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.

 Viktigt

Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset1 och tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I. För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen igen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge 0.
För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.

Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).

 Viktigt

Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan torkarna tillåts att återgå till utgångsläge. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.

Byte av torkarblad

Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.

Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.

Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.

Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).

 OBS

Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.

Byte av torkarblad bakruta

Fäll torkararmen utåt.
Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för att lättare få loss bladet.
Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
Fäll tillbaka torkararmen.

Rengöring

För rengöring av torkarblad och vindruta, se Biltvätt.

 Viktigt

Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
  1. 1 Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.

Var det här till hjälp?