XC70

2015 Early

Adaptiv farthållare* – översikt

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.
  1. Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  2. Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
  3. Tidsavstånd – Öka/minska.
  4. Aktivera och justera hastighet.
  5. (Används ej)
  6. Grön markering vid lagrad hastighet (VIT = beredskapsläge).
  7. Tidsavstånd
  8. ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).

Var det här till hjälp?