XC70

2015 Early

Avståndsvarning*

Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon.

Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över 30 km/h och reagerar endast för fordon som kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.

Orange varningsljusOBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell..

Orange varningsljus

En orange varningslampa i vindrutan lyser med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.

 OBS

Avståndsvarning är deaktiverad under tiden Adaptiv farthållare är aktiv.

 Varning

Avståndsvarningen reagerar endast om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna fordonets hastighet påverkas inte.

Handhavande

Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta på eller stänga av funktionen. En lysande lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.

Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR, MY CAR – sök där fram funktionen Avståndsvarning..

Ställa in tidsavstånd

Reglage och symbol för tidsavstånd.

Reglage och symbol för tidsavstånd.

  1. Tidsavstånd – Öka/minska.
  2. Tidsavstånd – På.

Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streckca 3 sekunder.

Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare är aktiverad.

 OBS

Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.

Det inställda tidsavståndet används även av funktionen Adaptiv farthållare.

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.

  1. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.

Var det här till hjälp?