XC70

2015 Early

Språkval för röststyrning

Möjliga språkval för röststyrning väljs i menysystemet MY CAR.
Språklista.

Språklista.

Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en ikon i språklistan – . Byte av språk görs i menysystemet MY CAR.

 OBS

Byte av språk för röststyrning kan inte göras utan att även ändra språk för hela menysystemet.

Var det här till hjälp?