XC70

2015 Early

Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

I situationer där LDW-funktionen uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

Symbol1MeddelandeInnebörd
Lane Departure Warning PÅ/Lane Departure Warning AV

Funktionen är påslagen/avslagen.

Visas vid påslag/avslag.

Texten försvinner efter 5 sekunder.

Lane Depart. Warning Otillgänglig vid nuvarande hastighetFunktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart. Warning OtillgängligKörfältet saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar.
Lane Depart. Warning TillgängligFunktionen läser körfältets sidomarkeringar.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar.

Driver Alert Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. 1 Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.

Var det här till hjälp?