XC70

2015 Early

Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning

Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad görs enligt nedan:

Losstagning nyckelblad

  1. Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
  2. Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.

Fastsättning nyckelblad

Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess plats i fjärrnyckeln.

Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och släpp ner nyckelbladet i springan.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs när nyckelbladet låses fast.

Var det här till hjälp?