XC70

2015 Early

MY CAR – fordonsinställningar

Menyalternativ fordonsinställningar i menykälla MY CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.
Fordonsinställningar
Läs om
Bilnyckelminne
Av
Säten fram – elmanövrerade och Backspeglar – yttre
Låsinställningar för dörrar
Automatisk billåsning
Av
Låsning/upplåsning – inifrån
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Fjärrnyckel – funktioner
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrarna på samma sida
Framdörrar
Keyless Drive – låsinställningar
Låsljud
Av
Låsning/upplåsning – indikering
Indikeringsljus låsning
Av
Låsning/upplåsning – indikering
Indikeringsljus upplåsning
Av
Låsning/upplåsning – indikering
Reducerad larmnivå
Aktivera reducerad larmnivå
Av
Blockerat låsläge och Reducerad larmnivå
Fråga vid urstigning
Av
Blockerat låsläge och Reducerad larmnivå
Backspegelsinställningar
Fäll in speglar vid låsning
Av
Backspeglar – yttre
Vinkla vänster backspegel
Av
Backspeglar – yttre
Vinkla höger backspegel
Av
Backspeglar – yttre
Ljusinställningar
Interiörljus
Golvbelysning
Stämningsljus
Färger för stämningsljus
Kupébelysning
Trygghetsbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Fjärrnyckel – funktioner och Trygghetsbelysning
Ledbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Ledbelysning
Trippel blinkersindikation
Av
Blinkers
Varselljus
Av
Varselljus
Temporär vänstertrafik
Av

eller

Temporär högertrafik
Av
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Aktiva kurvljus
Av
Aktiva xenon-strålkastare
Extra helljus
Av
Hel-/halvljus
Automatiskt helljus
Av
Aktivt helljus
Kurvtagningsljus
Av
Aktiva xenon-strålkastare
Däcktryck
Kalibrera däcktrycket
Däcktrycksövervakning
Tryckövervakning
Av
Däcktrycksövervakning
Rattmotstånd
Låg
Medium
Hög
Ratt
Hastighet i infotainment display
Av
Platstjänst
Av
Återställ fordonsinställningar

Alla menyer i Fordonsinställningar får ursprunglig fabriksinställning.

Var det här till hjälp?