S60 Cross Country

2016 Early

Motorrum

Kylvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenVattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1., se förpackning.

OBS

Alla motorer finns inte på alla marknader.

S60CCS60 Cross Country

MotorMotorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.

Volym

(liter)

D4

D4204T14

8,9 (9,2Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T5 AWD

B5254T12

8,9

T5 AWD

B5254T14

D4 AWD

D5244T21


Var detta till någon hjälp?