Byte av hjul

Varningstriangel

Uppdaterad 7/23/2018

Varningstriangeln används för att varna andra trafikanter för stillastående fordon.

Förvaring och uppfällning

            

Varningstriangeln sitter monterad på insidan av bagageluckan med hjälp av två clips.

Lossa varningstriangelns fodral genom att dra de båda snäpplåsen utåt.

Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och sätt ihop de två lösa sidorna.

Fäll ut varningstriangelns stödben.

Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.

Se till att varningstriangeln med fodral sitter ordentligt fast i bagageutrymmet efter användning.


Var detta till någon hjälp?