Utforska din manual

S80
2015 Early

City Safety

6 Resultat

City Safety™ – lasersensorn

Funktionen City Safety™ innehåller en sensor vilken sänder ut laserljus (se bild för sensorns placering). Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.

City Safety™ – begränsningar

Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att upptäcka bilar och andra större motorfordon framför bilen och är oberoende av om det är dag eller natt. Funktionen har emellertid några begränsningar.

City Safety™

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

City Safety™ – handhavande

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

City Safety™ – symboler och meddelanden

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

City Safety™ – funktion

City Safety™ läser av trafiken framför bilen med en lasersensor monterad i vindrutans överkant. Vid överhängande risk för kollision kommer City Safety™ att automatiskt bromsa bilen, vilket kan upplevas som en kraftig inbromsning.