Utforska din manual

S80
2015

Reglage

26 Resultat

video

Eluppvärmning* av ratten

Ratten kan värmas upp med elvärme.

Instrument och reglage, vänsterstyrd bil – översikt

I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.

Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad. När varningsblinkers är aktiverade blinkar båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.

Ledbelysning

Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Hel-/halvljus

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden. Med ljusreglagets vred i läge lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.

Backspegel – inre

Den inre backspegeln kan bländas av med ett reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.

Blinkers

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller neråt spaken förs.

Varselljus

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.

Rutor och backspeglar – eluppvärmning

Eluppvärmningen används för att få bort is och imma från vindrutan, bakrutan och de yttre backspeglarna.

Solgardin*

Solgardiner finns inbyggda i panelen på vardera bakdörr. En solgardin finns inbyggd i bakrutans hylla.

video

Backspeglar – yttre

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglage.

Bromsljus

Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.

Kupébelysning

Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.

Strålkastare – anpassning av ljusbild

För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik.

Trygghetsbelysning

Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Fönsterhissar

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.

Positions-/parkeringsljus

Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.

Taklucka*

Takluckan kan manövreras med reglaget i taket. Takluckans inre solskärm stängs manuellt. Till takluckan hör en vindavvisare.

Instrument och reglage, högerstyrd bil – översikt

I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.

Ratt

Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och telefonstyrning.

Tunneldetektering*

Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.

video

Torkare och spolning

Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.

Aktiva xenon-strålkastare*

Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Aktivt helljus*

Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus när det infallande ljuset upphört.

Dimljus bak

Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan dimbakljuset användas för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.