Utforska din manual

S80
2015 Early

26 Resultat

video

Ljusreglage

Uppdaterad 7/23/2018

Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre belysning. Det används också för att justera display- och instrumentbelysning samt stämningsljus.

Eluppvärmning* av ratten

Uppdaterad 7/23/2018

Ratten kan värmas upp med elvärme.

Instrument och reglage, vänsterstyrd bil – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.

Varningsblinkers

Uppdaterad 7/23/2018

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.När varningsblinkers är aktiverade blinkar båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.

Ledbelysning

Uppdaterad 7/23/2018

Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Hel-/halvljus

Uppdaterad 7/23/2018

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.Med ljusreglagets vred i läge lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.

Backspegel – inre

Uppdaterad 7/23/2018

Den inre backspegeln kan bländas av med ett reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.

Blinkers

Uppdaterad 7/23/2018

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller neråt spaken förs.

Varselljus

Uppdaterad 7/23/2018

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.

Rutor och backspeglar – eluppvärmning

Uppdaterad 7/23/2018

Eluppvärmningen används för att få bort is och imma från vindrutan, bakrutan och de yttre backspeglarna.

Solgardin*

Uppdaterad 7/23/2018

Solgardiner finns inbyggda i panelen på vardera bakdörr.En solgardin finns inbyggd i bakrutans hylla.

video

Backspeglar – yttre

Uppdaterad 7/23/2018

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglage.

Bromsljus

Uppdaterad 7/23/2018

Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.

Kupébelysning

Uppdaterad 7/23/2018

Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.

Strålkastare – anpassning av ljusbild

Uppdaterad 7/23/2018

För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik.

Trygghetsbelysning

Uppdaterad 7/23/2018

Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Fönsterhissar

Uppdaterad 7/23/2018

Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.

Positions-/parkeringsljus

Uppdaterad 7/23/2018

Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.

Taklucka*

Uppdaterad 7/23/2018

Takluckan kan manövreras med reglaget i taket.Takluckans inre solskärm stängs manuellt.Till takluckan hör en vindavvisare.

Instrument och reglage, högerstyrd bil – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.

Ratt

Uppdaterad 7/23/2018

Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och telefonstyrning.

Tunneldetektering*

Uppdaterad 7/23/2018

Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.

video

Torkare och spolning

Uppdaterad 7/23/2018

Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.

Aktiva xenon-strålkastare*

Uppdaterad 7/23/2018

Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Aktivt helljus*

Uppdaterad 7/23/2018

Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus när det infallande ljuset upphört.

Dimljus bak

Uppdaterad 7/23/2018

Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan dimbakljuset användas för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.