Reglage

Aktiva xenon-strålkastare*

Uppdaterad 7/23/2018

Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Aktiva xenon-strålkastare – ABL

Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive aktiverad (höger).

Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive aktiverad (höger).

Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending LightsABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Funktionen aktiveras automatiskt vid start av bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY CAR). Vid fel i funktionen lyser symbolen i kombiinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.

Symbol

Meddelande

Innebörd

Strålkastarsystem funktionsfel Service erfordras

Systemet är ur funktion. Uppsök en verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.

FunktionenAktiverad vid leverans från fabrik. kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

För anpassning av ljusbild, se Strålkastare – anpassning av ljusbild.


Var detta till någon hjälp?