Reglage

Dimljus bak

Uppdaterad 7/23/2018

Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan dimbakljuset användas för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.

Knapp för dimljus bak.

Knapp för dimljus bak.

Dimbakljuset kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt ljusreglagets vred står i läge eller .

Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets kontrollsymbol i kombiinstrumentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.

Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn stängs av eller när ljusreglagets vred ställs i läge eller .

OBS

Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.


Var detta till någon hjälp?