Reglage

Eluppvärmning* av ratten

Uppdaterad 7/23/2018

Ratten kan värmas upp med elvärme.

Funktion

Knappens position kan variera beroende på val av övrig utrustning samt marknad.

Knappens position kan variera beroende på val av övrig utrustning samt marknad.

Upprepade knapptryck skiftar mellan följande funktioner:

Funktion

Indikering

Avstängd

Knapplampa släckt

Uppvärmning

Knapplampa tänd

Automatisk rattvärme

Med automatisk start av rattvärme aktiverad kommer uppvärmning av ratten starta vid motorstart. Automatisk start sker när bilen är kall och omgivningstemperaturen är under ca 10 °C. Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR.


Var detta till någon hjälp?