Reglage

Hel-/halvljus

Uppdaterad 7/23/2018

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.

Med ljusreglagets vred i läge lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.

Rattspak och ljusreglagets vred.

Rattspak och ljusreglagets vred.

Läge för helljusblink
Läge för helljus

Halvljus

Med vredet i läge aktiveras halvljuset automatiskt vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i de fall vindrutetorkare eller dimbakljus är aktiverade.

Med vredet i läge lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.

Helljusblink

För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.

Helljus

Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge När halvljuset är tänt. eller . Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget och släppa.

När helljuset är aktiverat lyser symbolen i kombiinstrumentet.

Extraljus*

Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljusetExtraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad., se MY CAR.


Var detta till någon hjälp?