Reglage

Kupébelysning

Uppdaterad 7/23/2018

Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.

Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.

Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.

Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning

All belysning i kupén kan tändas och släckas manuellt inom 30 minuter från det att:

  • motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
  • bilen har låsts upp men motorn har inte startats.

Främre takbelysning

Läslamporna fram tänds eller släcks med ett tryck på respektive knapp i takkonsolen.

Bakre takbelysning

Bakre takbelysning.

Bakre takbelysning.

Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på respektive knapp.

Instegsbelysning

Instegsbelysningen (och kupébelysningen) tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.

Handskfacksbelysning

Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks när luckan öppnas eller stängs.

Make up-spegelbelysning

Belysningen till make up-spegeln tänds respektive släcks då locket öppnas eller stängs.

Belysningsautomatik

Med knappen för kupébelysning kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:

  • Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
  • Neutralläge – belysningsautomatiken är aktiverad.
  • – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.

Neutralläge

När knappen är i neutralläge, tänds och släcks kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.

Kupébelysningen tänds och förblir tänd i 30 sekunder om:

Kupébelysningen släcks när:

  • motorn startar
  • bilen låses.

Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två minuter om någon av dörrarna är öppen.

Om någon belysning tänds manuellt och bilen låses kommer den att släckas automatiskt efter två minuter.

Stämningsljus*

När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser några lysdioder, bl.a. en i takbelysningen för att ge ett svagt ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset gör det också lättare att under den mörka tiden på dygnet se föremål i förvaringsfack etc. Denna belysning slocknar en liten stund efter den vanliga kupébelysningen när bilen låses. Ljusstyrkan regleras med tumhjulet på ljusreglaget.


Var detta till någon hjälp?