Reglage

Ratt

Uppdaterad 7/23/2018

Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och telefonstyrning.

Inställning

Inställning av ratt.

Inställning av ratt.

Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
          

Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:

Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.

Ställ in ratten i det läge som passar.

Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.

Varning

Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.

Vid hastighetsberoende servostyrning* kan rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd.

Knappsatser* och paddlar*

Knappsatser och paddlar i ratten.

Knappsatser och paddlar i ratten.

Paddel för manuell växling av automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic
Ljud- och telefonstyrning, se supplement Sensus Infotainment

Signalhorn

Signalhorn.

Signalhorn.

Tryck på rattens centrum för att signalera.


Var detta till någon hjälp?