Reglage

Rutor och backspeglar – eluppvärmning

Uppdaterad 7/23/2018

Eluppvärmningen används för att få bort is och imma från vindrutan, bakrutan och de yttre backspeglarna.

Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre backspeglar

Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar

Funktionen används för att få bort is och imma från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.

Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv. Stäng av uppvärmningen så snart isen/imman är borta för att inte belasta batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs dock av automatiskt efter en viss tid. Därefter slås uppvärmningen av bakrutan på och av automatiskt så länge yttertemperaturen är lägre än +7 °C.

OBS

Uppvärmningen av bakrutan slås inte på och av automatiskt om Eco-funktionen är aktiverad, utan förblir då avstängd även vid yttertemperaturer lägre än +7 °C. För information om Eco-funktionen, se ECO.

Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta.

De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY CAR, se MY CAR.


Var detta till någon hjälp?