Reglage

Trygghetsbelysning

Uppdaterad 7/23/2018

Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktioner, och används för att tända bilens belysning på avstånd.

När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.

Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska hållas tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR, se MY CAR.


Var detta till någon hjälp?