Reglage

Tunneldetektering*

Uppdaterad 7/23/2018

Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.

Funktionen Tunneldetektering finns i bil med regnsensor*. Sensorn känner av ingången till en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt undviks täta förändringar av bilens ljus.

Observera att ljusreglagets vred måste stå i läge för att tunneldetekteringen ska fungera.


Var detta till någon hjälp?