Reglage

Varselljus

Uppdaterad 7/23/2018

Med ljusreglagets vred i läge samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.

Varselljus under dagtid – DRL

Ljusreglagets vred i läge AUTO.

Ljusreglagets vred i läge AUTO.

Med ljusreglagets vred i läge aktiveras varselljuset (Daytime Running LightsDRL) automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till halvljus sker också i de fall vindrutetorkare eller dimbakljus aktiveras.

Varning

Systemet är ett hjälpmedel för att spara energi – det kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.


Var detta till någon hjälp?