Symboler och meddelanden

Alkolås* – symboler och textmeddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsBenämns även Alcoguard. funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart kan kombiinstrumentets display även visa följande:

Displaytext

Innebörd/åtgärd

Alcoguard Återstart möjlig

Motorn har varit avstängd kortare tid än 30 minuter – motorstart möjlig utan nytt prov.

Alcoguard Service erfordras

Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Alcoguard Ingen signal mottagen

Sändning misslyckades – sänd manuellt med knapp (3) eller gör ett nytt utandningsprov.

Alcoguard Försök igen

Testet misslyckades – gör ett nytt utandningsprov.

Alcoguard Blås längre

Blåsningen för kort – blås längre.

Alcoguard Blås svagare

Blåsningen för hård – blås svagare.

Alcoguard Blås hårdare

Blåsningen för svag – blås hårdare.

Alcoguard förvärmer Var god vänta

Uppvärmning ej klar – vänta på text Alcoguard Blås i 5 sekunder.


Var detta till någon hjälp?