Symboler och meddelanden

BLIS – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

I situationer där BLIS (Blind Spot Information System)-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

Meddelande

Innebörd

BLIS PÅ

BLIS-systemet är aktiverat.

BLIS Service erfordras

BLIS ur funktion – kontakta en verkstad.

BLIS Kamera blockerad

BLIS-kamera är täckt av smuts, snö eller is – rengör linserna.

BLIS Reducerad funktion

Nedsatt funktion i dataöverföringen mellan BLIS-systemets kamera och bilens elsystem.

Kameran återställer sig själv när dataöverföringen mellan BLIS-systemets kamera och bilens elsystem återgår till det normala.

BLIS AV

BLIS-systemet är avstängt.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.


Var detta till någon hjälp?