Symboler och meddelanden

City Safety™ – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Symbol

Meddelande

Innebörd/Åtgärd

Automatisk inbromsning av City Safety

City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.

Vindrutesensorer blockerade Se handbok

Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.

  • Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.

Läs om lasersensorns begränsningar.

City Safety Service erfordras

City Safety™ är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Var detta till någon hjälp?