Symboler och meddelanden

Meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.

Meddelande

Innebörd

Stanna snarast Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Stanna motorn Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Service snarast Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för omgående kontroll av bilen.

Service erfordras Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av bilen så snart som möjligt.

Se handbok Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

Läs ägarmanualen.

Boka tid för service

Dags att boka service – kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Tid för service

Dags för service – kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal månader sedan senaste service, motorns gångtid och oljekvalitet.

Tid för service överskriden

Följs inte serviceintervall täcker inte garantin eventuellt skadade delar – kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Växellåda Oljebyte erfordras

Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av bilen så snart som möjligt.

Växellåda Minskad prestanda

Växellådan klarar inte full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet slocknarFör mer information rörande automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic..

Vid upprepad visning – kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Växellådan varm Sänk hastigheten

Kör lugnare eller stanna bilen på ett säkert sätt. Lägg ur växeln och låt motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknarFör mer information rörande automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic..

Växellådan varm Stanna snarast Låt svalna

Kritiskt fel. Stanna genast bilen på ett säkert sätt och kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Tillfälligt avstängd Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

En funktion har tillfälligt stängts av och återställs automatiskt under körning eller efter omstart.

Låg batterispänning Strömsparläge

Ljudsystemet avstängt för att spara energi. Ladda batteri.


Var detta till någon hjälp?